VAD? Servicelyftetes mål är att bibehålla och utöka lokal service på landsbygden, gällande: dagligvaruförsörjning, transporter, elbilsinfrastruktur, öppen WIFI, “Lanthandlarnas Matkasse”. (se beskrivning av respektive del under rubriken “inriktning” i foldern.)

VEM? Servicelyftet drivs av Coompanion Kalmar län, i samverkan med Örebro, Västmanland, Jämtland, Gävleborg och Östergötlands län. Projektet finansieras gemensamt av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Coompanion och andra offentliga och privata finansiärer. I varje län finns en projektledare på 50%-tjänst anställda av Coompanion. En nationell samordnare ansvarar för koordineringen av projekt och för att undersöka möjligheterna för en nationell webb-plattform “Lanthandlarnas Matkasse”.

HUR? Tillsammans med det lokala näringslivet, regioner och kommuner, länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva, samt andra lokala organisationer och föreningar skall vi sätta igång utvecklingsprocesser för att stärka servicen på landsbygden. Projektledaren i respektive län ansvarar för att dessa processer startas upp och leder till konkreta åtgärder. Verksamheten pågår till utgången av 2020.

 

 

Pia Tingvall

070 638 00 82
pia.tingvall@coompanion.se

 

Är du intresserad av projektet? Kanske vill samarbeta? Tveka inte att höra av dig!