Regional och Lokal Utveckling

Regional och Lokal utveckling

Runt om i landet drivs affärer, restauranger, idrottshallar, bredbandsföreningar, bygdegårdar och lokala festivaler av initiativrika lokalbor. Ja, till och med äldreomsorg och vårdcentraler finns som ett resultat av människor som gått samman för att möjliggöra ett gott liv på platser som varken offentliga eller kommersiella aktörer prioriterar.

Har du idéer kring utveckling och vad som behövs där du bor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi har tvärsektoriell kompetens

Coompanion är ofta ett nav i satsningar där till exempel kommunen, företag, högskolor och idéburna samarbetar. I Östergötland arbetar vi just nu i ett flertal lokala och regionala nätverk:

  • Överenskommelsen som öppnar för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden och innebär nya spännande möjligheter för samverkan mellan regionens olika sektorer.
  • SE UPP är ett partnerskap mellan olika idéburna verksamheter, till exempel kooperativ, sociala företag, studieförbund och ideella föreningar. Det som för oss samman är att vi alla är aktörer inom den sociala ekonomin i Östergötland.

Färskt exempel på lokalutveckling: Basar i Berga

Under en medborgardialog i stadsdelen Berga i Linköping lyftes behovet av fler mötesplatser i stadsdelen men även ett mer aktivt arbete för att ta tillvara på den kultur och mångfald  som finns i Berga. In idé om en Basar växte fram under dialogerna. En basar där försäljningen drivs av Bergabor och föreningar som är aktiva i området. Hemmagjord mat från hela världen, eget hantverk, second hand prylar.  Coompanion, en möjliggörare i detta projekt, ser även basaren som ett tillfälle där framtida entreprenörer får växa fram.