Aktuella projekt

 

 

 

Framsteg

I projektet vill vi öka tillväxten i länet genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och i sociala innovationer.

Läs mer

 

Coast 4 Us

Coompanion Östergötland deltar under perioden 2018-2020 för det internationella projektet Coast4us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön.

Läs mer

 

ServiceLyftet

Projektet syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

Läs mer

 

 

 

 

React

Coompanion Östergötland arbetar inom nätverket React med 6 andra städer i Europa för att motverka etnisk stigmatisering och hur man kan bli medborgare i respektive land, juridiskt och psykiskt samt hur integrationen fungerar med fokus på unga flyktingar och unga nyanlända.

Läs mer

The Handbook

RAPPORT

ASF – Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Läs mer

Tidigare projekt

Fler i arbete via ASF

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete.

Läs mer