Fler i arbete via ASF

Projektet syftar till att genom satsning på start, stimulans och tillväxt av ASF, ska minska antal personer som idag saknar sysselsättning och arbete.

Inom projektet kommer Coompanion Östergötland, Region Östergötland och ASF tillsammans arbeta med: – Att utröna
möjligheten och behoven för start av gemensamt säljbolag för att stärka ASF i sin försäljning mot
kund både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Coompanions del i detta projekt är att stärka och utveckla ASF så det utvecklar sin marknadsmässiga
verksamhet och ökar antalet anställda.

Vad är ASF?

Vissa företag arbetar både för att skapa vinst och för att skapa jobb för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. De kallas arbetsintegrerande sociala företag eller ASF.

Är du intresserad av projektet? Kanske vill samarbeta? Tveka inte att höra av dig!

Gunilla Weinerhall

070 756 84 95
gunilla.weinerhall@coompanion.se